Picture4charity
Chụp bằng trái tim
Picture4charity
Những bức ảnh thay đổi cuộc sống

Hình Ảnh

Chọn Hình Ảnh Muốn Mua

Thư Mục Ảnh

Xin Vui Lòng Chọn Thư Mục Ảnh

Con Người
Kiến Trúc
Thế Giới
Thiên Nhiên
Tôn Giáo
Trắng Đen
Việt Nam
KHÁC
0
Hình Ảnh
0
Nhiếp Ảnh Gia
0
Đơn Hàng
0
Đã Hỗ Trợ

Về OBV

Một Tổ Chức mà Picture4charity đang hỗ trợ

  • T chc đu tiên mà Picture4Charity s đng hành trong thi gian 3 tháng ti (tháng 8-9-10 năm 2017) là OBV (One Body Village) vi tên tiếng Vit là Nhp Cu Hnh Phúc, t chc có s mng gii cu và chăm sóc các tr em b nô l khai thác tình dc.

    Được thành lp t năm 2001 đến nay OBV đã h tr được khong gn 1.000 tr. Hin nay OBV đang có mt ti 4 nước Đông Nam Á : Vit Nam, Campuchia, Singapore, Malaisia.

Cần liên hệ với Picture4charity?

0

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!