logo-sticky2

V PICTURE4CHARITY.COM

Chúng tôi, mt nhóm các nhiếp nh gia chuyên nghip, nhng người đam mê chp nh và nhng người tr may mn tìm thy nhau vì có cùng tình yêu mãnh lit vi cuc sng này. Picture4charity ra đi t đó.

Winston Churchill có mt câu nói rt tâm đc: “We make a living by what we get. We make a life by what we give” (Tm dịch: Chúng ta sng bng nhng gì nhn được. Chúng ta to nên cuc sng bng nhng gì mình cho đi.)

Vi người cm máy, “gia tài” ln nht là nhng bc nh, nhiu trong s đó là hình nh lưu gi các khonh khc đp. Do đó, Picture4charity là nơi chúng tôi cho các bc nh này mt ý nghĩa khác ln hơn: to nên nhng điu tt đp t tế cho cuc sng này, và thay đi tương lai ca nhng mnh đi bt hnh.

Picture4Charity là nơi các nhiếp nh gia có tâm đóng góp nh ca h vi mc đích t thin. Picture4Charity in thành tranh và postcards các nh này đ bán và 100% li nhun thu được sau khi tr đi các chi phí, s được dùng đ h tr cho các nhà m, trung tâm giáo dưỡng, các trường hp khó khăn… vi thông tin rõ ràng, minh bch và công b đnh kì trên trang web này.

Nhng bc tranh được bán trên Picture4Charity được hy vng s làm bng sáng nhng căn phòng, được trân trng bi nhng tm lòng ho tâm, nhưng quan trng hơn hết là chúng s cùng vi Picture4Charity chung tay giúp cuc sng này tt đp hơn.

Vì không ai trong Picture4Charity sinh ra đ cu thế gii, nhưng chúng tôi tin mình có th góp phn thay đi thế gii ca ai đó bng nhng vic làm t tế.

0

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!