logo-sticky2

ĐA CH CN GIÚP Đ

T chc đu tiên mà Picture4Charity s đng hành trong thi gian 3 tháng ti (tháng 8-9-10 năm 2017) là OBV (One Body Village) vi tên tiếng Vit là Nhp Cu Hnh Phúc, t chc có s mng gii cu và chăm sóc các tr em b nô l khai thác tình dc.

Được thành lp t năm 2001 đến nay OBV đã h tr được khong gn 1.000 tr. Hin nay OBV đang có mt ti 4 nước Đông Nam Á : Vit Nam, Campuchia, Singapore, Malaisia.

Ti Vit Nam, Nhp Cu Hnh Phúc là nơi chăm sóc, giúp đ tt c các tr em nam n b xâm hi, khai thác nô l tình dc, bên cnh đó Nhp Cu Hnh Phúc cũng t chc nhng lp hc, nhm mc đích giúp các bc cha m nâng cao ý thc v vic bo v con cái phòng chng các vn đ v xâm hi khai thác , buôn bán tr em, giúp tr em t bo v bn thân các em trước nhng vn đ v xâm hi tình dc.

Ngôi nhà Nhp Cu Hnh Phúc hin nay đang nuôi dưỡng tm thi gần 30 em, la tui t 3-21 tui. Mc đích các em được đưa đến nhà Nhp cu hnh phúc là giúp các em được cách ly khi môi trường nguy him, được điu tr tâm lý và được đến trường.

Các em được chăm sóc v tâm lý th lý, được sng trong môi trường an toàn tuyt đi đ các em dn quên nhng chn thương tâm lý đ tr li cuc sng bình thường.

Sau thi gian n đnh v tâm lý th lý các em được người thân đón v vi gia đình ca mình.

Hin nay, ngôi nhà Nhp cu hnh phúc sau gn 10 năm s dng đã xung cp. Các em phi vt v vào nhng mùa mưa đến khi mái nhà b dt, mùa nng thì rt oi bc vì lp cách nhit đã b hư hi. Nhiu em gái đã đến tui đến trường, và kinh phí đ đm bo mt cuc sng n đnh cho các em đang tr nên vô cùng bc thiết.

Chúng tôi cn s h tr t nhng người đng cm vi mt hy vng v mt ngôi nhà lành ln, mt chiếc giường êm ái hay mt b đng phc và nhng điu kin vt cht cơ bn khác đ giúp các em n đnh tâm lý và tiếp tc đến trường.

Hãy cùng chúng tôi và Nhp Cu Hnh Phúc “Góp mt tiếng nói – Chung mt bàn tay – To mt s khác bit – Cu mt cuc đi” đ hướng các em đến mt tương lai tt đp.

0

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!